Česká obchodní inspekce kontrolovala výrobky na vlasy. Jeden z vysoušečů vlasů byl označen za nebezpečný.

Česká obchodní inspekce provedla kontroly výrobků péče pro vlasy, které jsou na trhu. Prověřila devět modelů vysoušečů vlasů, kulem a žehliček, z toho 5 výrobků neodpovídalo stanoveným požadavkům. Dokonce byl jeden vysoušeč stažen z trhu a označen za nebezpečný.

V rámci mezinárodní kontrolní akce, Česká obchodní inspekce prověřovala elektrické výrobky na vlasy: fény, kulmy a žehličky. Akce se zúčastnilo dvanáct dozorových institucí států EU. Kontrola se týkala splňování požadavků v příslušných právních předpisech EU a ČR.

ČOI odebrala tři modely fénů, tři kulem a tři žehliček, přičemž požadavkům neodpovídal jeden vysoušeč vlasů, dvě kulmy a dvě žehličky. Bylo odebráno 109 výrobků, z toho 46 z nich bylo v souladu s danými požadavky. Jeden fén byl dokonce označený za nebezpečný a byl stáhnutý z trhu. Spotřebiteli totiž hrozila možnost popálení nebo zásah elektrickým proudem.

U dalších výrobků byly nedostatky typu menšího písma, než je předepsané a nebo zcela chyběla některá varování.