Jízdní řád Českých drah 2020: častější spoje, cestování do zahraničí, modernizace vlaků

Zdroj: cd.cz (České dráhy)

Za dva měsíce 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový jízdní řád na rok 2020. České dráhy mají v plánu posílit spoje v České republice. Díky úspěšné spolupráci se zahraničními partnery se i nabídka spojů rozšíří. Bude více spojů do Polska, Rakouska i do Berlína. Přibudou také nové přímé spoje z Prahy do Třeboně a do Českých Velenic.

I pro jízdní řád 2020 se nám díky aktivnímu jednání se zahraničními partnery podařilo potvrdit pozici důležitého hráče v mezistátní dopravě ve střední Evropě. Naše souprava Railjet obslouží nový přímý mezistátní spoj z Grazu přes Vídeň, Brno a Prahu do Drážďan a Berlína v relaci tradičního vlaku Vindobona a získali jsme i zajímavé nové výkony pro naše soupravy mezi Českou republikou a Polskem,

uvedl jako největší změny v mezinárodní dopravě místopředseda představenstva ČD, Radek Dvořák. Nové mezinárodní linky zajistí přímé spojení rakouského Grazu a Vídně s německými Drážďany a Berlínem. V pátek a v neděli, kdy jsou vlaky nejfrekventovanější bude vlaková doprava posilněna o pár vlaků Railjet Brněnský drak. Posílení se týká i budoucí trasy mezi Prahou a Břeclaví, tedy Rakouskem.

Nový pár vlaků Porta Moravica bude jezdit trasu Bohumín – Břeclav a zpět a v Rakousku bude pokračovat až do Grazu. Porta Moravica bude jezdit také do Polska do Krakova a Przemysle, což je důležitý dopravní uzel pro přestup na spoje jedoucí na Ukrajinu.

Na základě objednávky ministerstva dopravy a některých regionů připravujeme také rozšíření nabídky na několika vnitrostátních linkách. Novinkou bude přímé vlakové spojení Prahy s lázněmi Třeboň a s pohraniční stanicí Českými Velenicemi, odkud je možné pokračovat dál do Rakouska. Díky objednávce Plzeňského kraje pojede více přímých vlaků mezi Klatovy a Prahou, dodatečné spoje zamíří na linky mezi Prahou a Jihočeským nebo Ústeckým krajem, a také mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi,“

doplňuje o novinkách ve vnitrostátních jízdních řádech Petr Vondráček. Po několikaleté přestávce získají lázně Třeboň a České Velenice přímé rychlíkové spojení s Prahou. Přibude i počet jízd u rychlíků Rožmberk linky R11 mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi.

Kromě nových spojů a tras proběhne i modernizace vlaků. Do souprav budou během roku 2020 postupně zařazeny nové vozy 1. třídy s bistrem.

Menší změny se chystají také v pojmenování vlaků. Například spoje Hradečan v trase Praha – Hradec Králové – Trutnov budou mít nové jméno Krakonoš.

 

Barbora Prchalová, Aktu.news