Klasická definice kilogramu je neplatná, nyní se přešlo na Planckovu konstantu

Od 20. května se základní jednotka hmotnosti neodvozuje od kovového prototypu uloženého v pařížském trezoru, ale nově od pevné hodnoty, a to Planckovy konstanty.

Tato nová definice jednotky kilogramu ale nebude mít vliv na člověka v běžném životě, nýbrž jen ve vědeckých experimentech a aplikacích. Doposud byl kilogram odvozen od kovového prototypu v podobě válečku ze slitiny platiny a iridia, který je uložen v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v pařížském Sévres. Po novu bude tato jednotka hmotnosti vázána na základní přírodní konstantu, díky ní bude velikost kilogramu stabilnější.

O této změně definice rozhodl mezinárodní úřad již loni a platná je na Světový den metrologie.
Kilogram byl poslední základní jednotkou SI, přičemž její hodnota byla odvozena od pevného předmětu. Nově bude tato jednotka zafixována na takzvané Planckově konstantě, která patří mezi základní konstanty v kvantové fyzice vyjadřující vztah mezi energií fotonu a frekvencí odpovídající vlnové délce. „Jednotka bude odvozována z číselných hodnot konstanty, které mohou být postupně upravovány, jak budou přicházet data z nových experimentů,“ uvedl ředitel Českého metrologického ústavu Pavel Klenovský. Nyní tak bude měření kilogramu přesnější a vědci budou moci přesně měřit veličiny v různých měřítkách.

Kopii prototypu má každý členský stát Mezinárodního úřadu pro míry a váhy, kdy je tyto státy pravidelně přivážely pro změření rozdílů mezi kopiemi a originálem. „Originální válec měl z definice hodnotu jeden kilogram přesně a bez nějaké opory v základní konstantě přírody nebylo možné rozhodnout, zda ke změně jeho hmotnosti skutečně dochází,“ doplnil Klenovský.

Dříve, v průběhu dějin, existovalo několik stovek různých jednotek, které se značně od sebe lišily, avšak lidem to nijak nevadilo. Tyto jednotky se totiž odvozovaly částí těla, jako například loket člověka, který se používal již od starověku v několika částech světa, a to i když délka lokte se lišila. Rozdíl byl od čtyřiceti centimetrů až po více než metr. Dříve se třeba na trzích prodávalo zboží měřené na lokte, ale aby vše bylo měřeno stejně, ve městech visel vzor lokte. Toto se zachovalo na několika místech i u nás v České republice, konkrétně v Praze. Tam visí na zdi věže Novoměstské radnice a na vratech Hradčanské radnice. Ve středověku se zboží nakupovalo buď podle velikosti slepice nebo podle objemu sudu piva.

Dosavadní prototyp kilogramu, který je uložený v podzemí Mezinárodního úřadu pro váhy a míry, je konkrétně umístěn pod třemi vývěvami v trezoru, jenž je klimatizovaný a uzamčený třemi nezávislými zámky.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..