Na Ukrajině unikla při výbuchu v místní chemičce kyselina dusičná

V ukrajinském městě Rivne se zhruba před půl hodinou ozval mohutný výbuch v místním chemickém závodě.

Nad městem se vznáší obrovský žlutý mrak chemických sloučenin. Ztráty na životech a případná zranění nejsou aktuálně k dispozici. Na místě to vypadá na možný větší únik kyseliny dusičné. Příčina výbuchu a úniku kyseliny je v šetření

Kyselina dusičná je nebezpečná oxidující žíravina, poškozuje pokožku a sliznice, nebezpečné jsou i její výpary. Poleptání se projevuje charakteristickým zežloutnutím zasažených míst, což je důsledek reakce s bílkovinami. Dýmavá kyselina dusičná může při styku s hořlavými materiály (látka, papír) způsobit požár.

Kyselina dusičná má velké upotřebení v průmyslu. Používá se například k výrobě výbušnin pomocí nitrace, dusíkatých hnojiv, barviv a laků, léků a různých organických sloučenin. V chemickém průmyslu, laboratořích a raketové technice se používá jako okysličovadlo.

Připravujeme podrobnosti