Poslední člen Berdychova gangu je už ve vězení v ČR. Přílétl z amerického Seattlu

V pátek odpoledne se pro policii po mnoha letech definitivně uzavřel případ tzv. Berdychova gangu. Poslední odsouzený je již v jedné  z pražských věznic. Na eskortě z USA se podílelo několik policistů oddělení doprovodu letadel cizinecké policie, policista z odboru pátrání ÚSKPV a zástupce  Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.

Podezřelého člena Berdychova gangu se podařilo v dubnu 2020 v americkém Seattlu. 

Případ J.P. byl v minulosti v ČR již odložen i přesto, že se v minulosti podařilo zjistit velké množství indicií nasvědčujících, že hledaný se ukrývá v konkrétní oblasti na území USA. Policie v USA byla několikrát velmi blízko jeho zadržení, nicméně pokaždé se mu podařilo na poslední chvíli uniknout.

V červnu 2018 se dva čeští policisté (ŘMPS a CP ÚSKPV) rozhodli obnovit pátrání po J.P. Vzhledem k vynikajícím osobním kontaktům v bezpečností komunitě USA vycestovali oba v červnu 2018 přímo do Seattlu, aby zde jednali s federálními a místními bezpečnostními složkami. Jejich úsilí se vyplatilo a američtí kolegové se případem opět začali zabývat.

V následujících týdnech byly vyslechnuty desítky svědků a prověřeny desítky adres, telefonních čísel a dalších poznatků. Šetření probíhalo na území celých Spojených států se zapojením FBI a dalších federálních složek. Bylo zjištěno, že hledaný se v USA stále nachází, přičemž používá více než 30 falešných aliasů a padělaných dokladů. Bylo rovněž zjištěno, že se v USA dopouští další trestné činnosti, především padělání dokladů a majetkové trestné činnosti. Mimo jiné měl podvodným způsobem zajišťovat získání řidičských průkazů pro příslušníky české a slovenské komunity žijící USA. Průběh pátrání navíc nesmírně komplikovala skutečnost, že policie v ČR ani v USA nedisponovala aktuální fotografií ani otisky prstů hledaného. 

Na podzim 2019 se dvojice českých policistů opět vydala do USA, aby zde jednala o dalším vývoji pátrání. V tu dobu již bylo jisté, že hledaný se zdržuje stále v okolí Seattlu. Byly zjištěny konkrétní informace, podle kterých J.P. stále udržoval kontakty s některými příbuznými v ČR. Byli jsme na straně kolegů v USA svědky dosud nevídaného nasazení lidských a technických prostředků, hlavní vyšetřovatel v USA dokonce o rok odložil odchod do penze, jen aby se mohl věnovat vypátrání hledaného J.P. Poprvé v historii bylo umožněno, aby osoba hledaná Policií České republiky byla zařazena v USA do tzv. "Most Wanted" programu a na poskytnutí informací, které by vedly k dopadení hledaného, byla úřady USA vypsána lákavá finanční odměna.

Na začátku roku 2020 bylo již jasné, že dopadení J.P. je již otázkou času. Po 10 letech  konečně policisté  věděli, jak muž aktuálně vypadá, a zjistili,  v jaké oblasti se pohybuje. Hledaný se při pohybu na veřejnosti snažil maskovat,  mobilní telefony používal vždy jen několik málo dnů a poté je zahazoval a pořizoval si nové. Do závěrečné fáze operace byla nasazena více než stovka příslušníků federálních a místních bezpečnostních složek, které fyzicky pročesávaly již poměrně malou konkrétní oblast.

Rozuzlení přišlo 28. dubna odpoledne, kdy byl spatřen v obchodě v městečku Tacoma na předměstí Seattlu a zadržen místními policisty. Příznačné bylo, že i těsně před svým zadržením se dopouštěl majetkové trestné činnosti a při zadržení se prokázal dalším z řady falešných dokladů. A v kapse měl víc než 15 tisíc USD v hotovosti.

Sám Berdych byl z vězení propuštěn v červnu 2015.