Vítězové výběrového řízení na rekonstrukci plzeňského nádraží byli předem domluveni

Výběrové řízení na rekonstrukci budovy plzeňského nádraží bylo pravděpodobně zmanipulované. Tvrdí to reportér zpravodajské agentury AKTU.cz Jiří Forman. Podle Formana, už minimálně 28. 1. 2021 bylo jasné, kdo výběrové řízení vyhraje.

Výběrové řízení na rekonstrukci budovy plzeňského vlakového nádraží za téměř 700 milionů korun je u konce. Podle tiskové zprávy uveřejněné 3. 5. 2021 na stránkách Správy železnic vyhrála skupina firem Metrostav DIZ s.r.o., jako vedoucí společník, dalšími společníky jsou OHL ŽS a.s. a AVERS spol. s.r.o. Oproti původní maximální  částce 721 325 000 bez DPH byla vítězná cena 667 930 039 korun bez DPH.

Správnost tiskové zprávy pak dokládá i uzavřená smlouva z 28. 4. 2021 mezi všemi zúčastněnými subjekty.

Reportér Jiří Forman, který se dlouhodobě věnuje korupčním kauzám, zmanipulovaným veřejným zakázkám, či střetu zájmu úředních, či veřejně činných osob, tvrdí, že tyto výsledky výběrového řízení věděl už 28. 1. 2021 od svého zdroje. Důkazem tohoto má být zpráva zaslaná datovou schránkou advokátovi Slavomíru Hrinkovi ze dne 31. 1. 2021, kde v příloze této datové zprávy je přesný popis výherců výběrového řízení a zároveň procentuální rozdělení peněz ze státní zakázky mezi zhotoviteli (50 % Metrostav DIZ s.r.o., 30 % OHL ŽS a.s., 20 % AVERS spol. s.r.o.).

„Můj informátor mě upozornil na podivné praktiky stavebních firem, které se budou účastnit výběrového řízení na rekonstrukci budovy plzeňského nádraží. Ověřil jsem si některá fakta a dospěl k názoru, že skutečně tady existuje nějaká nepsaná dohoda a že výsledky výběrového řízení by mohly být zmanipulovány. Moje domněnka se potvrdila, když o tři měsíce později byly zveřejněny výsledky výběrového řízení.“

Uvedl reportér Jiří Forman. V příloze datové zprávy, kterou odeslal svému advokátovi je i advokátní společnost, která by měla být prostředníkem mezi zadavatelem a vyhotoviteli. Odměna pak je 200 milionů korun pro všechny zúčastněné a zainteresované. Zarážející na tomto pravděpodobně dopředu domluveném výběrovém řízení jsou i samotní výherci.

Společnost Metrostav DIZ má podle dostupných dokumentů v obchodním rejstříku jen devět zaměstnanců a je dceřinou společností Metrostav, která je aktuálně nepravomocně dvakrát u českých soudů odsouzena. První verdikt souvisí s kauzou Davida Ratha. Metrostav, jako právnická osoba, byla obžalována v případech mnohasetmilionových zakázek v nemocnicích v Kladně a v Kolíně a soud firmě zakázal účast ve veřejných zakázkách na tři roky. V srpnu pak v Hradci Králové Krajský soud zakázal společnosti na šest let veškerou stavební činnost, která souvisí s dotacemi a veřejnou podporou. Metrostav také dostal peněžité tresty. V obou kauzách se firma Metrostav odvolala.

U společnosti OHL ŽS a.s. se podařilo prokázat u jejího bývalého člena představenstva Tomáše Nosska sponzoring politické strany ANO v roce 2017.

Společnost AVERS spol. s.r.o. podle výroční zprávy z roku 2017 politické strany Strana Práv občanů ZEMANOVCI poslala této straně 300 000 korun.

Forman v tuto chvíli dává dohromady trestní oznámení na neznámého pachatele, a to z toho důvodu, aby policie prošetřila, zda nedošlo v tomto případě k porušení zákona.

Sára Kočí