Někdo se vydává za lékaře Fakultní nemocnice v Plzni a rozesílá podvodné smsky. Ruší termíny hospitalizace či dalších výkonů

Výzva k pacientům FN Plzeň se objevila na webových stránkách kolem půl čtvrté odpoledne. Vedení nemocnice upozorňuje na podvodné smsky, které jsou zasílány pacientům. V smskách se například ruší termíny hospitalizace či odborných vyšetření. Klíčovým markantem podvodných smsek mají být například pravopisné chyby či podivné číslo odesílatele. Pokud pacient podobnou smsku dostane, vedení nemocnice radí, aby okamžitě pacient kontaktoval příslušné pracoviště a ověřil si, zda skutečně mu byl úkon zrušen, nebo zda jde o podvod.