Chytrá karanténa platí jen pro někoho, primátor Hřib do ní nemusí. Byl přitom ve styku jak s nakaženou osobou tak s jejím vedoucím na magistrátu Prahy

Na pražském magistrátu propukla znovu nemoc Covid -19. Nakazila se jedna z pracovnic z oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí, které vede Martin Churavý. Toto oddělení je přímo pod odborem kanceláře primátora. Churavému, podle dostupných informací, hlavní hygienik nařídil karanténu, protože byl s nakaženou pracovnicí v přímém kontaktu. Churavý je pak v každodenním styku s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem. Ten ovšem podle hlavního hygienika do karantény nemusí. Hygienik rozhodl, že do karantény musí jen čtyři lidé z magistrátu. Přitom riziko přenosu je v této instituci na pravidelných poradách velmi vysoké.

Hygienici dokonce ani nenasadili chytrou karanténu. Ta by měla okamžitě zamezit šíření této nemoci. Po nedávné aféře v pražském klubu šlo do karantény kolem 270 lidí. Na pražském magistrátu jsou v karanténě jen čtyři. Případnou karanténou primátora Hřiba by byla ohrožena jeho cesta na Taiwan, kam by měl zamířit 29. srpna.

Vyjádření hygienické stanice:

"Hygienická stanice hlavního města Prahy postupovala v daném případě ryze odborně, tj. provedla standardní epidemiologické šetření včetně posouzení všech dohledaných kontaktů covid-19 pozitivní osoby. Řídila se nejen doporučeními Světové zdravotnické organizace, zákonem o ochraně veřejného zdraví, příslušnými vyhláškami, ale také aktuálními algoritmy nastavovanými Ministerstvem zdravotnictví. V rámci daného pracoviště byla nařízena karanténa všem vyhodnoceným, tzv. epidemiologicky závažným kontaktům, tj. čtyřem osobám, které byly, jsou a budou dále sledovány. Vámi uváděný představitel po odborném posouzení jako epidemiologicky závažný kontakt vyhodnocen nebyl, a proto aktuálně nebylo nutné přijímat u předmětné osoby žádná opatření."

Hygienické stanice po celé České republice obvykle nařídí karanténu každému, kdo přišel do styku s infikovanou osobou anebo tomu, kdo se stýká s osobou, která byla infikována. Takto to třeba fungovalo na severní Moravě. Proč tomu není na pražském magistrátu není v tuto chvíli jasné. Tadeáš Provazník, mluvčí magistrátu, nákazu na magistrátu potvrdil. Potvrdil i informaci o čtyřech lidech v karanténě. S dalšími informacemi odkázal na hygienickou stanici.

JiF

Postup při chytré karanténě

  • Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, je kontaktován krajskou hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identifikoval co největší počet rizikových kontaktů za posledních 5 dnů.
  • Když k tomu vydá oficiální souhlas, vytvoří na základě mobilních dat od operátorů krajská hygienická stanice „vzpomínkovou mapu“ míst, na kterých se nakažený pohyboval.
  • Poté, co si nakažený vzpomene společně s hygienikem na všechny potenciálně ohrožené kontakty, formou speciálně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informováni a izolováni v karanténě.
  • Následně jsou tito lidé v karanténě po 4-5 dnech navštíveni dvoučlenným odběrovým týmem, který odebere vzorek a zajistí, aby se dostal do laboratoře s volnou kapacitou. Tak aby byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideálně do 48 hodin) zpraven o výsledku.
  • V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stejným celým procesem. Samozřejmě za předpokladu jeho oficiálního souhlasu.