Maršál Koněv opustil Bubeneč a skončí v muzeu

 

Na objednávku vedení radnice Prahy 6 dnes jeřáb odstranil z náměstí Interbrigády v Bubenči sochu maršála Koněva. Kontroverzní vojevůdce Rudé armády, který se podílel na osvobození značné části východní Evropy během II.sv.války stál v nadživotní velikosti na náměstí od roku 1980. V posledních letech byla jeho osobnost opakovaně terčem kritiky ze strany části veřejnosti neboť řada činů a rozhodnutí, která Koněv učinil během svého života (zejména po válce) byla značně diskutabilní a mnohdy stál v čele událostí, které ovlivnily dějiny Evropy na desítky let.

Odpůrci sochy ji v posledních letech polévali barvou či jinak znehodnocovali, až ji radnice v srpnu loňského roku nechala zakrýt lešením. Následně rozhodlo zastupitelstvo městské části na svém zasedání v září o odstranění sochy a jejím uložení do depozitáře Muzea paměti 20.století. Muzeum sochu, jejíž hodnota je zhruba 13 milionů korun následně vystaví ve své expozici. „Uzavřeli jsme dohodu s Městskou částí Praha 6 o bezplatné výpůjčce sochy maršála Koněva,“ uvedla radní hl.m.Prahy a předsedkyně správní rady Muzea paměti 20.století Hana Marvanová.

Ruská strana se od počátku proti odstranění sochy tvrdě ohrazovala a považuje jakékoliv diskuse o činech maršála Koněva za překrucování historie a znevažování symbolů vítězství nad fašismem.
Už v roce 2018 (u příležitosti 50.výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy) umístila radnice poblíž sochy vysvětlující nápis, který popisoval roli tehdy sovětského generála při několika klíčových momentech historie – osvobození Prahy v roce 1945, potlačení maďarského povstání v roce 1956 a rozdělení Berlína v roce 1961. Proti tomu kromě ruské strany protestovali i představitelé KSČM, kteří považoval text za přepisování historie. Ruské velvyslanectví už tehdy argumentovalo ochranou pomníku podle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy a varovalo před nebezpečným precedensem s dalekosáhlými důsledky pro česko-ruské vztahy.

Dnešní definitivní odstranění sochy okomentoval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09): „Jde o pomyslný poslední tón v etudě, která se v Bubenči rozehrála v roce 1980. Její echo bude nadále rezonovat v muzeu věnovaném dějinám dvacátého století v Československu, a přispěje tak k objektivnímu výkladu naší nedávné historie.”
Místo sochy by se na stejném místě měl v budoucnu tyčit památník osvobození Prahy.