Česká vláda vyhlásila nouzový stav

Zakazují se veškeré akce soukromé a i veřejné nad počet 30 lidí.

Omezuje se pohyb v restauračních zařízení, mezi 20:00 - 06:00.

Zavádí se ochrana hranic mezi Německem a Rakouskem.

Od 14. března se zakazuje vstup cizincům z rizikových oblastí.

Vláda také zakazuje cestovat českým občanům do rizikových oblastí.