Armáda pomůže s bojem proti koronaviru

Od úterý 10. března 2020 Armáda České republiky podpoří jednotky Integrovaného záchranného systému na hraničních přechodech. Celkem 30 příslušníků vojenského zdravotnického personálu ze zdravotnické služby resortu obrany bude spolupracovat ve směnách s příslušníky IZS, konktrétně hasiči, policisty, celní správou a hygieniky.

Na deseti hraničních přechodech se armáda bude podílet na výstavbě provizorních odběrových míst. Ve vojenských kontejnerových buňkách se budou odebírat vzorky pro testování na koronavirus. Vojenští zdravotníci budou spolupracovat a postupovat podle pokynů orgánů ochrany veřejného zdraví (hygieniků a epidemiologů).

Armáda České republiky podpoří IZS v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému.

Není to poprvé, kdy Armáda České republiky podporuje složky Integrovaného záchranného systému. Již v minulosti posílila například Policii České republiky během předsednictví v Radě EU v roce 2009 nebo při výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

Na základě doporučení ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky MO Armáda České republiky zrušila z preventivních důvodů zahraniční služební cesty svých příslušníků do určených rizikových oblastí. Stejně tak se ruší účast českých vojáků na březnových mezinárodních cvičeních. Cvičení jednotek Armády ČR v České republice pokračuje bez omezení.