Složky IZS v maskách a v rouškách obklíčily vlak v Praze na Hlavním nádraží

V neděli odpoledne byl v Praze na Hlavním nádraží zastaven vlak Railjet Českých drah, který přijel z Vídně a byl obklíčen policií.

Policisté s maskami a rouškami na obličeji drželi všechny lidi, a to z důvodu, že ve vlaku by mohla cestovat osoba, u níž bylo podezření, že by mohla být nakažena virem COVID-19. To se ale nepotvrdilo a všechny osoby byly puštěny.

Ve vagonu č. 24 cestovaly osoby ze zahraničí, u nichž bylo podezření, že by mohly být nakaženi právě virem COVID-19. Policisté ve speciálních oblecích kontrolovali všechny cestující ve vagonu, ale podezření nakažení se nepotvrdilo.

Podle informací AKTU.cz šlo o preventivní kontrolu jednoho z cestujících, který měl vykazovat příznaky nemoci. To se ale nepotvrdilo a všichni byli propuštěni.