Vlak včera odpoledne projel návěstidlo. Lidé jezdili přes zavřené závory.

Na žel. traťi č. 070 Měšice,  na Praze východ projel vlak včera kolem 16:00. návěstidlo. Trať se sice automaticky zastavila, ale řidiči projížděli přes zavřené závory.

Vlak Českých drah jel směr Zlonín. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Automatický systém trať okamžitě zastavil. Spuštěné závory se signalizačním zařízením blikalo a  cinkalo varovně přes hodinu. Na místě hasiči pomáhali evakuovat cestující z vlaku. Příčinu proč vlak projel návěstidlo řeší Drážní inspekce.

Zarážející je chování řidičů, kteří vjížděli na přejezd v obci Zlonín,  skrz zavřené závory, a to na popud neznámého muže, který jim ukazoval, že žádný vlak nemůže projet. Zákon je striktní.

Na přejezd nesmíte vjet pokud bliká výstražné světlo, jsou závory staženy dole a slyšíte signalizační zařízení. Nemůžete vjet na přejezd, ani když je spuštěn jeden z těchto zabezpečovacích prvků. Výjimka platí pouze v mimořádných případech a to tehdy, když vám ukáže policista, hasič či pověřený pracovník dráhy, že můžete projet.